ФИО АВТОРА: Крылов А. В.

Статьи в журнале (3)

Крылов А. В.,
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ТАКСОНОМИИ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯМ ОРДОВИКСКИХ ТРИЛОБИТОВ (TRILOBITA: PTYCHOPARIIDA: ILLAENIDAE, PANDERIDAE) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Биологические науки (общая биология)»
Номер: Выпуск 6, 2018 год
Просмотров: 61
Анотация:

В статье описаны двенадцать местонахождений трилобитов кейлаского горизонта (катийский ярус, верхний ордовик) Ленинградской области, а также один новый род: Neoillaenus gen. nov., три новых вида: Panderia balashovae sp. nov., P. koshkarovi sp. nov., Stenopareia kossovae sp. nov. и один подвид Dysplanus acutigenia putilovoensis subgen. nov. илленидных трилобитов этого региона, уточнен диагноз и установлен лектотип Stenopareia ava (Holm, 1886). На р. Сумке у с. Волпи найден новый биогерм.
Ключевые слова: трилобиты; Neoillaenus gen. nov.; Panderia; Stenopareia; Dysplanus; новый род; новые виды; новый подвид; ордовик; кейлаский горизонт; катийский ярус.

    .pdf (1.5 MБ)

Крылов А. В.,
Новые данные по ордовикским трилобитам рода Illaenus Dalman, 1827 Восточной Балтоскандии
«Биологические науки (общая биология)»
Номер: Выпуск 5, 2017 год
Просмотров: 132
Анотация:

В результате проведенных исследований илленидных трилобитов Восточной Балтоскандии установлены четыре новых подрода, относящиеся к роду Illaenus Dalman, 1827: Pseudoillaenus subgen. nov., Trigonillaenus subgen. nov. Baltillaenus subgen. nov., Rutheniaeillaenus subgen. nov. В статье описываются три новых вида трилобитов: Illaenus (Trigonillaenus) kotlukovae sp. nov., I. (T.) volkhovensis sp. nov., Illaenus (Rutheniaeillaenus) dubari sp. nov. из отложений дарривилского и катийского ярусов Ленинградской области и Эстонии. Приведены диагнозы трех видов и подвидов, которые впервые найдены на Северо-западе России и несут новые данные по их морфологии: Illaenus (Illaenus) chiron stacyi Holm, 1886, I. (I.) planifrons Jaanusson, 1957, Illaenus (Baltillaenus) glabrisculus Jaanusson, 1957, а также уточнены диагнозы двух малоизвестных видов из разрезов ордовика Ленинградской и Новгородской областей: Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 1857, I. (I.) intermedius Holm, 1886. В статье выделяется неотип Illaenus (Trigonillaenus) schmidti Nieszkowskii, 1857 и предлагается новая схема филогении представителей рода Illaenus Dalman, 1827 Восточной Балтоскандии. 
Ключевые слова: трилобиты; Illaenus; новые виды; новые подроды; филогения; ордовик; Восточная Балтоскандия; Ленинградская область; Новгородская область; Россия.

    .pdf (3.6 MБ)

Заіка Ю. У., Крылов А. В.,
Ордовикские трилобиты (Arthropoda, Trilobita), переотложенные в плейсто-ценовых образованиях Беларуси (предварительные сведения)
«Биологические науки (общая биология)»
Номер: Выпуск 5, 2017 год
Просмотров: 158
Анотация:

Аналіз геаграфічнага пашырэння і вызначэнне геалагічнага ўзросту дачацвярцёвых мегакластаў (камлыгі, валуны, галькі) асадкавых горных парод, пераадкладзеных у чацвярцёвых утварэннях, мае асаблівае значэнне для ўстанаўлення іх верагодных крыніц і раёнаў паходжання. За выключэннем некаторых разнавіднасцяў парод, якія можна ідэнтыфікаваць па адметных петраграфічных асаблівасцях і якасцях, высновы аб стратыграфічнай прымеркаванасці большасці відаў асадкавых мегакластаў могуць грунтавацца толькі на выніках палеанталагічнага вывучэння заключаных у іх арганічных рэшткаў. Тым не менш, менавіта петраграфічныя асаблівасці выкарыстоўваюцца як асноўныя амаль ва ўсіх папярэдніх публікацыях, у якіх закранаюцца пытанні абласцей паходжання фрагментаў асадкавых парод, пераадкладзеных у плейстацэне на тэрыторыі Беларусі. Вынікі, атрыманыя без выкарыстання палеанталагічных доказаў, нельга лічыць надзейнымі. 

У гэтай працы вызначэнне выкапнёвых рэшткаў трылабітаў (Trilobita Walch, 1771) упершыню ўжываецца з мэтай удакладнення геалагічнага ўзросту мегакластаў асадкавых парод, перазахаваных ва ўтварэннях плейстацэна Беларусі. На дадзены момант у межах даследаванага рэгіёну адзначаны трылабіты з 15 родаў і падродаў, якія характарызуюць большую частку стратыграфічнай паслядоўнасці карбанатнага ардовіка, развітага ў карэнным заляганні на Усходне-Еўрапейскай платформе. Стратыграфічныя падраздзяленні гэтай паслядоўнасці перакрываюцца разнастайнымі больш маладымі адкладамі на паўночным і паўднёвым захадзе Беларусі, а таксама на тэрыторыі Балтыйскіх краін, і выходзяць на паверхню ў паўночнай Эстоніі і Ленінградскай вобласці Расіі. Паводле нашага меркавання, даследаваны пераадкладзены матэрыял не абавязкова з’яўляецца вынікам пераносу выключна на вялікія адлегласці, але можа быць перазахаваны таксама і з бліжэйшых карэнных адкладаў ардовіка, перакрытых маладзейшымі ўтварэннямі. Таксанамічны склад выяўленага комплексу ардовікскіх
трылабітаў праяўляе падабенства да аналагічных комплексаў з валунных адкладаў паўночных Германіі, Польшчы і Калінінградскай вобласці. У той самы час ён дэманструе выразнае падабенства да трылабітавых асацыяцый з выхадаў сярэдняга і верхняга ардовіка ў паўночнай Эстоніі і Ленінградскай вобласці (Усходне-Балтыйскі рэгіён). Адметна таксама і тое, што некаторыя з сабраных узораў маюць шэраг марфалагічных адрозненняў ад тыповага матэрыялу, апісанага раней у палеанталагічнай літаратуры.
Ключавыя словы: трылабіты; ардовік; пераадкладзеныя дачацвярцёвыя пароды; крыніцы паходжання; асацыяцыі пераадкладзеных трылабітаў.

    .pdf (2.4 MБ)

ISSN 2310-0273 (Print)

127
Прочитано