ФИО АВТОРА: Плакс Д. П.

Статьи в журнале (1)

Плакс Д. П.,
О находках остатков палеозойской ихтиофауны на территории Беларуси
«Биологические науки (общая биология)»
Номер: Выпуск 5, 2017 год
Просмотров: 115
Анотация:

У артыкуле прыводзяцца звесткі аб знаходках шкілетных элементаў розных груп бясскiвiчных і рыб у палеазойскiх, а менавіта сiлурыйскiх, дэвонскіх і каменнавугальных адкладах Беларусі, і паведамляецца пра іх разнастайнасць і размеркаванне ў названых адкладах, а таксама прыводзіцца іх характарыстыка. Дадзеная інфармацыя істотна дапаўняе вядомыя раней звесткі па іхтыяфаўне разгляданага часавага інтэрвалу і можа быць выкарыстана ў рэгіянальных палеантолага-стратыграфічных даследаваннях палеазойскiх адкладаў, а таксама для выканання палеаэкалагiчных і палеагеаграфічных рэканструкцый.
Ключавыя словы: Беларусь; бясскiвiчныя; іхтыяфаўна; карбон; палеазой; сiлур; дэвон; хрыбетныя;
рыбы; шкілетныя элементы.

    .pdf (370.8 Кб)

ISSN 2310-0273 (Print)

114
Прочитано